Personuppgifter & GDPR

Datasäkerhet är viktigt för oss alla

Dina personuppgifter behandlas säkert och lagligt

För mig är det viktigt att du ska känna dig trygg med att jag behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.
Jag delar aldrig ut några personuppgifter till någon annan part utan att du är vidtalad först.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från mig om min behandling av personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, bland annat genom ett ID-nummer eller genom en eller flera faktorer som är specifika för en speciell persons identitet.

 

 

Referenser

070 - 518 29 66          forssberg@officeservices.se